Ve školce je zaměstnán speciální pedagog z projektu MŠMT – logoped. S dětmi pracuje každý týden individuálně, ve spolupráci s rodiči. Během dopoledních programů zařazuje také skupinová dechová cvičení, cvičení na rozvoj motoriky jazyka, rtů a artikulační cvičení.

  Logopedická prevence na webu

  Podrobný časový a pracovní harmonogram

©Mateřská škola Hartmanice, Design: Matěj Moravec,kontakt na webmastera